Meniu Uždaryti

Programos „ERASMUS+“  KA1 projektas

„Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas:

kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras dar 2019 metais gavo dotaciją projektui „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“ (2019-1-LT01-KA104-060305) pagal „Erasmus+“ programą, kurios pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Strateginis projekto tikslas – sudaryti sąlygas centre besimokantiems nuteistiesiems įgyti ir naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, padedančius patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kuriančius darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinančius atsakingą elgesį visuomenėje. Nors pandemija iš esmės sustabdė Švietimo mainų paramos fondo, administruojančio „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį, projektus ir žmonių, planuojančių vykti į užsienio šalis, mobilumo vizitus, tačiau 2022 metų pavasarį projekte numatytos mobilumo veiklos centre buvo atnaujintos. Mobilumo vizitai mokymosi tikslais jau įvyko Estijoje ir Norvegijoje, gegužės pabaigoje vyks Slovėnijoje.

Vasario 15 – 17 dienomis aštuoni centro mokytojai vyko į Estiją, Tartu miestą, kur buvo organizuojami  Töru studijų centro kursai. Mokytojai turėjo galimybę plėtoti andragogines, socialines ir emocines kompetencijas. Kursuose dalyvavusieji susipažino  su darbo grupės vystymosi fazėmis, skirtingais konfliktų modeliais, mokėsi  konflikto išvengimo būdų. Kadangi grupės valdymas priklauso nuo grupės vadovo, buvo aptariami vadovavimo stiliai, jų privalumai ir trūkumai.  Kursų metu mokytojai susipažino  su viešojo kalbėjimo strategijomis, buvo akcentuojamas viešosios  kalbos pradžios ir pabaigos  svarbumas, argumentavimo būdų įvairovė. Kursų teorinė medžiaga buvo susieta su įvairiomis praktinėmis užduotimis. Paskutinę kursų dieną vyko susitikimas su laisvės atėmimo vietoje dirbančia andragoge, kuri  pasidalino savo darbo  patirtimi su nuteistaisiais.

Kovo pabaigoje devynių mokytojų grupė viešėjo Norvegijos sostinėje Bergene. Vizito metu Bergeno universiteto mokslininkai pristatė esminius mokslinių tyrimų rezultatus apie nuteistųjų mokymąsi. Su praktiniais nuteistųjų ugdymo aspektais, mokymosi galimybėmis bei ugdymo proceso prioritetais vizito dalyvius supažindino Bergeno pataisos namuose dirbantys pedagogai.  Mokymuose  Bergeno universiteto Kognityvinių ir mokymosi studijų grupės mokslininkai pasidalino įžvalgomis apie nuteistųjų mokymosi motyvacijos ypatumus, jų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą bei  šių kompetencijų ugdymo  poreikį.

Estijoje ir Norvegijoje įgytos žinios ir suformuoti įgūdžiai padės suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo didaktikas papildyti naujomis strategijomis ir metodais. Intelektualinis projekto produktas yra metodinių rekomendacijų „Nuteistųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“ sukūrimas ir pristatymas Lietuvos suaugusiųjų švietimo bendruomenei.  Mokymuose įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas tobulėti centre dirbantiems mokytojams ir čia besimokantiems suaugusiesiems, padės grįžusiems į mokymąsi suaugusiems patirti sėkmę mokymosi procese ir gyvenime, kurti darnesnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.