Meniu Uždaryti

Adventas

Atraski tylą, tą, kurioj prabyla
Laukimas magiškas, viltingas…
Laikotarpis Advento – ypatingas.
Susikaupimo kupinas, ramybės sielos.
Tikėjimo stebuklas teaplankys kas dieną.

Pirmoji Advento žvakė – Pranašo arba Vilties žvakė.

 

Antroji – Betliejaus arba Visiems skirto išganymo žvakė.

Trečioji – Piemenų arba Džiaugsmo žvakė.

Ketvirtoji – Angelų arba Meilės žvakė.