Meniu Uždaryti

Apie centrą

Marijampolės miesto Suaugusiųjų mokymo istorijos puslapiai pradėti rašyti nuo 1905 metų. 1920 metais prie pažangios krypties realinės gimnazijos buvo suorganizuoti vakariniai darbo jaunimo bendrojo lavinimo kursai.

    1945 metais mieste atidaryta Suaugusiųjų gimnazija, vėliau pertvarkyta į Darbo jaunimo vidurinę mokyklą. Čia mokėsi žmonės, kuriems mokslą teko nutraukti karo ar sunkiais pokario metais. Taip susiformavo Marijampolės Suaugusiųjų vidurinė mokykla, prie kurios nuo 1991 m. prijungtas Pataisos namų konsultacinis punktas.

   1993 metais Suaugusiųjų vidurinės mokyklos bazėje įsteigiamas Marijampolės Suaugusiųjų mokymo centras, kuriame vyksta formalus ir neformalus mokymas bei profesinis mokymas.

   2006 metais centras persikėlė į naujas erdvias patalpas, pagerėjo mokymo bazė: modernizuoti kabinetai, atnaujinta biblioteka.

2013 m. rugsėjo 1 d. įkurtas muziejus.


Centro etosas ir vertybės

      Centre užtikrinama lygių galimybių, poreikių tenkinimo ir teisingumo sistema.

    Pedagogai savo santykius su kolegomis vertina gerai, vyrauja pasitikėjimo, draugiškumo atmosfera. Mokytojai dažnai tarpusavyje diskutuoja ir dalijasi patirtimi apie naujuosius mokymo metodus, pedagogikos naujienas, savo sukauptą mokomąją medžiagą ir sumanymus.

    Moksleiviai savo santykius su mokytojais vertina gerai. Dauguma besimokančiųjų mano, kad būtent nuo gerų santykių su mokytojais ir gero mikroklimato priklauso sėkmingas mokymasis.

    Centre veikia Centro taryba, kuri svarsto finansinės bei ūkinės veiklos klausimus, domisi bibliotekos darbo tobulinimu, svarsto moksleivių lankomumo problemas. Mokytojų metodikos būrelių susirinkimuose, aptaria svarbiausias mokymosi problemas, metodikos naujoves, keičiasi darbo patirtimi.

    Nuo 1995 m. centras bendradarbiauja su teritorine darbo birža. Atsižvelgiant į darbo rinką, centre organizuojami įvairūs seminarai.

    Centras palaiko ryšius su šalies suaugusiųjų mokymo centrais bei Dortmundo (Vokietija), Viborgo (Danija), Raplos (Estija) suaugusiųjų mokymo institucijomis, keičiamasi darbo patirtimi. Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras su minėtomis institucijomis vykdė bendrus Europos projektus („SOCRATES“ – „COMENIUS – 1“), dalyvauja tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose.