Meniu Uždaryti

Centro mokinių taryba

Mokinių taryba– demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti. Tarybą sudaro visų  klasių mokiniai.
Mokinių Taryba

– organizuoja arba prisideda prie įvairių centro bendruomenės renginių, akcijų;

– teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;

– atstovauja mokiniams ir turi pareigą jiems padėti iškilus problemoms ar nesutarimams;

– bendrauja su kitų mokyklų/centrų savivaldomis.

CENTRO MOKINIŲ TARYBA

CENTRO MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI