Meniu Uždaryti

„ERASMUS+“

     Kovo 28 – balandžio 1 dienomis grupė Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo centro mokytojų išvyko į Norvegijos miestą Bergeną dalyvauti programos „ERASMUS+“  KA1 projekte „Suaugusiųjų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas: kaip palengvinti nuteistųjų mokymąsi“, kurio pagrindinis veiksmas – asmenų mobilumas mokymosi tikslais. Savo vizitą pradėjome nuo pažinties su moksliniais tyrimais apie nuteistųjų mokymąsi. Bergeno universiteto profesoriai pristatė esminius tyrimų rezultatus, kurie tapo kokybiniu proveržiu ugdant asmenis, netekusius laisvės.  Su praktiniais nuteistųjų ugdymo aspektais galėjome susipažinti Bergeno kalėjime. Ten dirbantys pedagogai supažindino  su nuteistųjų mokymosi galimybėmis bei ugdymo proceso prioritetais.

     Viena vizito diena buvo skirta seminarui, kurio metu Bergeno universiteto Kognityvinių ir mokymosi studijų grupės mokslininkai pasidalino įžvalgomis apie nuteistųjų mokymosi motyvacijos ypatumus, jų socialinių emocinių kompetencijų ugdymą ir  mokslinį šių kompetencijų ugdymo  poreikio pagrindimą. Ne ką mažiau vertingi buvo kolegų iš Norvegijos ir Ispanijos praktinio darbo pristatymai, kuriuose akcentuojama visų institucijų, užsiimančių nuteistųjų resocializacija, svarba. Vizitą užbaigėme diskusija Bergeno universitete, kur dar kartą buvo akcentuojama socialinių emocinių kompetencijų ugdymo svarba.

     Įgytos patirtys padės tobulinti nuteistųjų asmenų ugdymo(si) procesą, praturtinti jį naujais konkrečiais būdais bei metodais, didžiausią dėmesį skiriant socialinėms emocinėms kompetencijoms.