Meniu Uždaryti

Literatūrinė ekskursija į Anykščius

     Spalio 7 dieną SJMC 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai vyko į Anykščius, į literatūrinę ekskursiją.

        Pirmiausia  keliavome į Anykščių bažnyčią ir lipome į patį bažnyčios viršų, į apžvalgos aikštelę: 33 metrų aukštyje atsiveria visas Anykščių miesto ir apylinkių grožis. Šalia šv. Mato bažnyčios esančiame Vyskupo skvere, aplankėme vyskupo ir poeto Antano Baranausko paminklą, gidė supažindino su jo kūryba ir gyvenimo vingiais, akcentavo, kad A. Baranauskas pasižymėjo aštriu charakteriu: net prieš carą, duodamas vyskupo priesaiką, neskaitė jos teksto rusiškai.
Po pietų buvo sustota prie lietuvių rašytojo Jono Biliūno kapo – Laimės žiburio, tuomet apžiūrėtas Puntuko akmuo ir ant jo iškalti „Lituanikos“ lėktuvo pilotų bareljefai, parkas prie Puntuko.

     Vėliau keliavome į Niūronis – rašytojo Jono Biliūno tėviškę / memorialinį muziejų. Muziejaus darbuotoja papasakojo mokiniams apie Jono Biliūną: apie kūrėjo vaikystę, mokslus, literatūrinį palikimą, ligą ir ankstyvą mirtį, apie tai, kaip J. Biliūnas mylėjo gimtąsias apylinkes. J. Biliūnas mirė Lenkijoje, ten ir buvo palaidotas, ir tik po 50 metų perlaidotas Anykščiuose.

       Mokiniai su dideliu noru lipo ir į Kalitos kalną, kur yra įrengta vasaros rogučių trasa. Pasivažinėjimas vasaros rogutėmis visiems praskaidrino nuotaiką ir labai patiko.

      Anykščiai – unikalus Lietuvos miestelis: nedidelis, bet itin turtingas kultūriniais, istoriniais objektais. Tikimės, kad literatūrinė ekskursiją į Anykščius įsimins visiems mūsų centro mokiniams.