Meniu Uždaryti

OLYMPIS 2020 – RUDENS SESIJA REZULTATAI

2020 m. lapkričio mėnesį mūsų mokyklos III, IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų , istorijos, geografijos, biologijos ir fizikos edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020 – Rudens sesija“.

Pagrindinis konkursų „Olympis“ tikslas yra sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Dėkojame mokiniams, dalyvavusiems konkursuose.

SVEIKINAME KONKURSO LAIMĖTOJUS:
 Gintaras Kunigonis IVC klasė – II laipsnio Diplomas

 Rita Barniškienė IIIA klasė – III laipsnio Diplomas

 Daina Ramonė IVC klasė – III laipsnio Diplomas

Mokinių dalyvavimą Olympis konkursuose organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Košubienė ir fizikos mokytoja V. Sveikatienė