Meniu Uždaryti

Padėka LSŠA narei R. Koncevičienei

     2022-02-22 Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija šventė savo 30 – ties metų įkūrimo jubiliejų. Ministerija Asociaciją mato kaip svarbų strateginį partnerį, įgyvendinant suplanuotas reformas: diegiant vieno langelio principu veiksiančią suaugusiųjų švietimo platformą, įgyvendinant priemones žemos kvalifikacijos žmonių įgūdžiams tobulinti, skatinant senjorų mokymąsi. Asociacijos vadovybę ir jos asmenyje visus Asociacijos narius jubiliejinės sukakties proga pasveikino ŠMSM ministrė Jurgita Šiuždinienė, viceministrė Agnė Kudarauskienė, Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas ir Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys. Į gimtadienio šventę „Mokomės ir dalijamės“, vykusią vasario 25 dieną, susirinko dauguma šios asociacijos narių, kuriems didžiausia dovana – tarpusavio bendravimas, išradingumas bei gera nuotaika. Šio renginio metu sulaukėme daug sveikinimų, padėkos žodžių. Ypatingai buvo pagerbta mūsų Centro kolegė, biologijos mokytoja metodininkė Romutė Koncevičienė, kuriai buvo perduotas padėkos raštas  nuo Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės už aktyvią ilgametę veiklą Suaugusiųjų švietimo asociacijoje, puoselėjant mokymosi visą gyvenimą idėją, telkiant Marijampolės krašto andragogus ir besimokančiuosius bendrai veiklai. Padėkos raštą R. Koncevičienei įteikė ir Lietuvos Suaugusiųjų švietimo asociacija.