Meniu Uždaryti

Sveikatos priežiūra

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 “ Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) , išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

Prašau skubiai pasitikrinti sveikata ir pateikti sveikatos pažymėjimą klasės auklėtojai iki š. m. spalio 10 dienos.

2022 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

2021 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS ATASKAITA

2021 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

2019-2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANO ATASKAITA

SMC 2019-2020 planas