Meniu Uždaryti

Darbuotojai

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos
Bagušauskaitė Jurgita Auštasis Suteikta aplinkosaugos ir ekologijos specialisto kvalifikacija, mokytojo kvalifikacija Biologija, chemija
Bernotaitienė Audra Auštasis VDU psichologijos bakalauro laipsnis Pagrindinės mokyklos anglų k. kvalifikacija Anglų k.
Bukota Kazimieras  Aukštasis Istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija
Denutienė Aušra  Aukštasis

Magistras

 Technologijų bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistro laipsnis. Technologijos  II A, III A klasės auklėtoja
Jančiauskienė Rima Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija. Geografija, ekonomika 6 B 7 B klasių auklėtoja
Jočionienė Violeta Aukštasis Informatikos bakalauro ir mokytojo kvalifikacija, matematikos mokytoja. Informacinės technologijos, matematika IA klasės auklėtoja
Kiulkis Arūnas  Aukštasis Geografijos mokytojo kvalifikacija Centro direktorius
Koncevičienė Romutė Aukštasis
Magistras
Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
Edukologijos magistro kvalifikacija.
Biologija III H klasės auklėtoja
Košubienė Eglė Aukštasis Aplinkosaugos inžinierius.
Mokytojo kvalifikacija.
Chemija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. I A klasės auklėtoja
Kraptavičienė Skaistė Aukštasis Lietuvių kalbos bakalauras. Mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra
Kraptavičius Gintas Aukštasis Orkestro artisto instrumento (saksafono) pedagogo kvalifikacija Muzika
Kriaučiūnienė Reda Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas Istorija
Kruglaitė Kristina Magistras Edukologijos bakalauro laipsnis ŠU spec. pedagogikos magistro laipsnis Technologijos ir ikiprofesinis mokymas 9j, 10j klasių auklėtoja
Kučinskienė Kristina Aukštasis Filologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra  III G klasės auklėtoja
Leknickas Antanas Aukštasis Fizikos mokytojo kvalifikacija Fizika, matematika  PN skyriaus vedėjas
Malinauskienė Daiva Aukštasis Edukologijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo kvalifikacija. Dorinis ugdymas (etika)  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 

Martūnas Eirimas Aukštasis VPU Vidurinės mokyklos technikos disciplinos mokytojo kvalifikacija Technologijos ir ikiprofesinis mokymas
Matulytė Jolanta Aukštasis Istorijos bakalauras Istorija,  pilietiškumo pagrindai.  8 B, IV H klasių auklėtoja
Nečiūnė Vilma Aukštasis Anglų kalbos mokytojas, auklėjamojo darbo metodininkas Užsienio kalba (anglų)  IVA klasės auklėtoja
Preikšienė Jūratė Aukštasis Piešimas, braižyba, darbų mokytoja. Dailė
Puodžiūnienė Loreta Aukštasis

Magistras

Dailės akademija Dailė
Radžiuvienė Angelė Aukštasis Filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikacija Užsienio kalba (vokiečių)
Juodišienė Inga Profesinis bakalauras Vokiečių ir antrosios užsienio kalbos (rusų) pedagogikos koleginių studijų programa ir mokytojo kvalifikacija Užsienio kalba (rusų)
Rimantė Šeškevičienė Aukštasis Edukologijos bakalauras, anglų kalbos mokytoja. Užsienio kalba (anglų),  II B klasės auklėtoja
Rimkuvienė Sidona Aukštasis
Magistras
Inžinierė sistemotechnikas.
Edukologijos magistro kvalifikacija
Informacinės technologijos, matematika IV G klasės auklėtoja
Sabaliauskienė Elena Aukštasis Istorijos  ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija. Istorija, pilietiškumo pagrindai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui.     7-8 A klasių auklėtoja
Sabaliauskienė Kristina Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas Rusų k.
Sveikata Vytautas Aukštasis

Magistras

Istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija. Edukologijos magistras Istorija
Sveikatienė Virginija Aukštasis
Magistras
Fizikos mokytoja.
Edukologijos magistras.
Fizika
Tijūnaitienė Virginija Aukštasis

 

ŠPI Edukologijos magistro laipsnis Lietuvių k. ir literatūros mokytojo kvalifikacia Lietuvių k. 7j, 8j klasių auklėtoja
Valinčius Ovidijus Aukštasis LKKA sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir turizmo profesinė kvalifikacija Fizinis ugdymas
Valaitienė Dalija Aukštasis
Magistras
Vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija. Filologijos (vokiečių k.) magistras. Užsienio kalba (vokiečių) III C, IVC klasių auklėtoja
Vaznaitienė Rita Aukštasis Vidurinės mokyklos geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija Geografija
Vosylienė Agnė Aukštasis Lietuvių k. filologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra
Zdanė Renata Aukštasis VPU vidutrinės mokyklos mokytoja Biologija, chemija