Meniu Uždaryti

Tautos kalba

Tautos kalba yra ne vienų jos žodžių, gražių ir negražių, rinkinys – ne pats jo žodynas. Tautos kalba yra visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda. [Jonas Jablonskis]

 

Nuo 2016 m. Lietuvoje rengiamos Lietuvių kalbos dienos.  Lietuvių kalbos dienos prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didina lietuvių kalbos prestižą. Ta proga mūsų Centro lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė organizavo virtualų renginį „Lietuvių kalbos diena Vytauto Mačernio vizijų šviesoje“. Renginio metu lietuvių kalbos mokytoja Skaistė Kraptavičienė pristatė  poeto V. Mačernio gyvenimo ir kūrybos aspektus, lietuvių kalbos mokytoja Virginija Tijūnaitienė organizavo viktoriną lietuvių kalbos dienoms paminėti. PN mokiniams lietuvių kalbos mokytojos paruošė užduotis, kuriose jie turėjo atsakyti į klausimus, susijusius su lietuvių kalba. Tokiu būdu mokiniai raginami puoselėti ir branginti savo gimtąją kalbą